Call Center :  02-810-1069

K.M. Press Limited Partnership

"We are Mechanical leading company  in Thailand

Serving the Region’s Most Important Manufacturing Hub"

ภาษาไทย / English

ข้อแนะนำบางอย่างที่เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อซื้อเครื่องปั๊มเพิ่มกำลังผลิตขนาดไม่เกิน 400 ตัน        


ในปัจจุบันเครื่องปั๊มโลหะมีส่วนอย่างมากในการผลิตงานโลหะมากมาย เช่น ขึ้นรูปโลหะ ชิ้นส่วนรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ ไส้กรองรถยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน และ การแปรสภาพจากโลหะ ให้เป็นรูปร่างต่างๆตามแม่พิมพ์ซึ่งกำหนดไว้        


การเลือกใช้เครื่องปั๊มมีหลายวิธี ที่จะทำให้งานออกมารวดเร็ว ได้คุณภาพ ต้นทุนต่ำ คืนทุนเร็ว บางครั้งผู้ใช้เครื่องนำเครื่องมาใช้งานไม่เหมาะสมกับการใช้และการลงทุน เช่น งานรับจ้างปั๊ม ปั๊มงาน เพียงจำนวนไม่มากแต่สั่งซื้อเครื่องนอกระบบแอร์คลัชซึ่งเหมาะกับงานเดิน อัตโนมัติมาใช้ ซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งเครื่องของใหม่และของเก่า ซึ่งทำให้ต้นทุนสูง อะไหล่หายากและค่าซ่อมบำรุงสูงมาก อาจจะไม่คุ้มทุน คืนทุนช้า นอกเสียจากเป็นผู้ผลิตสินค้าขายโดยตรง


ถึงจะเป็นผู้ผลิตสินค้าโดยตรงบางครั้งงานบางอย่างก็ยังไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องต่างประเทศให้เปลืองงบประมาณ เช่นงานปั๊มแบบครั้งต่อครั้ง ยกเว้นแต่เป็นงานที่สามารถปรับปรุงแม่พิมพ์ให้สามารถเครื่องเดินระบบ อัตโนมัติได้ถึงจะเหมาะสม บางครั้งก็ไปรับงานมาจากบริษัทต่างชาติ ก็ถูกบังคับว่าจะต้องใช้เครื่องแบบนั้นแบบนี้ ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้ลงทุนหาเครื่องมาใช้หรือปั๊มเอง อาศัยว่ามีสินค้าอยู่ในมือ ต้องพยายามบอกให้รู้ว่าการใช้เครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไร ประเภทไหน ของประเทศอะไรก็ตามต้องคำนึงถึงความจำเป็นที่จะต้องใช่ว่าควรใช้แบบลักษณะใดให้เหมาะสม ถึงจะคุ้มทุน พร้อมทำกำไรได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว

เช่น บางทีไม่สามารถปรับปรุงแม่พิมพ์ให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ก็ใช้เครื่องระบบ ปั๊มข้อเสือซึ่งราคาถูก คืนทุนเร็ว แต่ก็สามารถปรับปรุงแม่พิมพ์ให้เป็นระบบเดินอัตโนมัติได้ก็ใช้เครื่องระบบ แอร์คลัช ซึ่งก็จะคุ้มต่อการลงทุน จะเอาของมาให้ทำราคาถูกก็ทำได้ แต่อย่ามาแนะนำให้หาเครื่องของประเทศของเขามาทำไม่ต้องอ้างอะไรดีไม่ดี ให้ราคาก็ถูกยังจะให้ซื้อเครื่องอีก

All Right Reserved (2014) K.M Press Limited Partnership 
TEL : 02-810-1069 , 02-429-1610 , 02-429-1620 , 034-473661-3

FAX : 02-429-1611 , 034-471618

E-Mail : mail@kmpress.co.th www.kmpress.co.th

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

มีวิธีการดูและรักษาเครื่องปั๊มโลหะอย่างไรบ้าง ?       

การดูและรักษาเครื่องในกรณีที่ใช้งานทุกวันก็คือ

1. อัดจารบีทุกๆ 4 ชั่วโมงในจุดต่างๆ เช่น บูชข้อเหวี่ยง 2 ข้าง, ข้อกลางเพลาข้อเหวี่ยง

2. หยอดน้ำมันหล่อลื่นที่รางสไลด์ทั้งสองข้าง ทุกๆ 4 ชั่วโมง

3. ตรวจสอบระดับน้ำมันอยู่เสมอ

4. ใส่จารบีที่เฟืองใหญ่ทุกๆ 15 วัน

5. ตรวจเช็คสกรูว่ามีการคลายตัวจากการทำงานหรือไม่


มีคำแนะนำอะไรบ้างเพื่อทำงานสามารถใช้งานเครื่องปั๊มโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ       

การใช้งานเครื่องปั๊มโลหะให้มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างดังนี้

1. ตรวจสอบงานให้เหมาะสมกับกำลังของเครื่องปั๊มโลหะ

2. แม่พิมพ์ต้องมีความคม เพื่อที่จะไม่เป็นภาระกับกำลังของเครื่องปั๊มโลหะ

3. ดูแล ทำความสะอาด และหมั่นตรวจสอบระบบหล่อลื่น


อยากทราบวิธีการติดตั้งแม่พิมพ์กับเครื่องปั๊มโลหะ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร        

การใช้งานเครื่องปั๊มโลหะให้มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างดังนี้ 

1. ปิดเครื่องปั๊มโลหะก่อน

2. เลื่อนหัวปั๊มลงมาในตำแหน่งต่ำที่สุด โดยใช้มือหมุนที่พูเลย์และดูที่สเกลบริเวณรางสไลด์ให้อยู่ในตำแหน่งต่ำสุด

3. นำแม่พิมพ์วางบนแท่นเครื่อง

4. ถ้าแม่พิมพ์อยู่ในตำแหน่งสูงหรือต่ำเกินไป ให้ปรับที่เพลาเกลียวลูกหมาก

5. ยึดแม่พิมพ์กับแท่นเครื่อง และหัวเครื่องปั๊ม

6. เมื่อติดตั้งแม่พิมพ์เสร็จแล้ว ควรให้หัวปั๊มอยู่ในตำแหน่งสูงสุด โดยการใช้มือหมุนที่พูเลย์