Call Center :  02-810-1069

K.M. Press Limited Partnership

"We are Mechanical leading company  in Thailand

Serving the Region’s Most Important Manufacturing Hub"

ภาษาไทย / English

ทางเราก็มีบริการสร้างเครื่องจักรพิเศษต่างๆ มากมายหลายรูปแบบ ตามที่ลูกค้าต้องการ แต่เครื่องจักรพิเศษที่จะสร้างขึ้นมานั้นก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการ และ วิธีการผลิตหลายๆอย่าง เพราะทางเราจะสามารถทําเครื่องเฉพาะทางได้บางรูปแบบ เท่าที่ทางเราเชี่ยวชาญเท่านั้น และรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับเครื่องที่เราจะสามารถทําได้หรือไม่ ก่อนหน้านั้นเราก็จะมีการ ปรึกษา และ จัดระเบียบแผนงานก่อน จึงจะสามารถทราบ รายละเอียดต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการได้


หากทางลูกค้าประสงค์จะติดต่อรายละเอียดต่างๆ เชิงลึก สามารถติดต่อได้ที่


ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.เอ็ม.เพรส

334 หมู่4 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

  • 02-810-1069
  • 02-429-1620
  • 02-429-1611

หรือ ทาง อีเมลล์

  • mail@kmpress.co.th
All Right Reserved (2014) K.M Press Limited Partnership 
TEL : 02-810-1069 , 02-429-1610 , 02-429-1620 , 034-473661-3

FAX : 02-429-1611 , 034-471618

E-Mail : mail@kmpress.co.th www.kmpress.co.th

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม